Stichting

Balkan zending

map

Ontstaan en doel

De Stichting Balkanzending vindt haar grondslag in de Bijbeltekst 1 Johannes 3 vers 17. Eerder heette de stichting ‘Macedonië‘en is in 1985 opgericht om directe hulp te bieden aan dominee Ralevic. Onder biddend opzien tot God, met Zijn hulp en met financiële steun van een Nederlandse achterban heeft de stichting haar werk tot op heden mogen vervullen. In 2001 is de naam, mede naar aanleiding van het uiteenvallen van Joegoslavië, veranderd in Balkanzending.

Geschiedenis

In 1984 stuurde ds. K. Veldman een brief aan ds. S. Ralevic. Hij had deze predikant uit de toen nog Joegoslavische provincie Montenegro enkele malen ontmoet op de Leicesterconferentie in Engeland. In het het schrijven vroeg hij of deze moeiten had en zo ja of hij hem kon helpen. Ds. S. Ralevic ervoer de brief als een Godswonder en schreef terug:

‘Dit was een brief van de HEERE ontvangen, want wij zijn zonder de nodige kleren voor de winter en zonder middelen om ons te verwarmen. Het dak van ons huis is stuk en ligt open. Enige tijd stond ik voor een dilemma: of een nieuw boekje laten drukken voor de verspreiding van Gods Woord, of te zorgen voor persoonlijke behoeften. We werden bepaald bij ‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God….’. En zie, uw brief uit Nederland. Ik mocht in verwondering neerknielen voor de HEERE. Hij had op noodgeschrei grote wonderen verricht’.

‘Het werk is eigenlijk pas begonnen. We hebben sinds 1969 vier miljoen boeken verspreid op de Balkan.
Maar er zijn 35 miljoen inwoners…
Dus zo’n 10% van de bevolking bezit nog maar 1 boekje.
Onze taak is dus nog lang niet voltooid’.

Start typing and press Enter to search