Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5: 17

 

Met gevoelens van diep leedwezen, maar ook nastarend in jaloersheid, ontvingen we het bericht dat na een ernstig ziekbed door zijn Zender is Thuisgehaald

Ds. S. (Simo) Ralevic

In de morgen van 30 november, in de leeftijd van 81 jaar.

Hij was in leven dienaar van het Goddelijke Woord in het voormalig Joegoslavië (Servië). Nauwe banden waren er met hem en zijn familie vanuit de stichting BalkanZending en haar achterban, mede door de vele keren dat hij in Nederland was en de kansel en spreekgestoelten beklom. De Heere stelle de gedachtenis van deze rechtvaardige, zowel op de Balkan als hier in Nederland, tot een rijke zegen. Hij heilige deze roepstem aan ons aller hart.

In het komende voorlichtingsblaadje zullen we hier nader aandacht aan geven.

 

Zie ook: https://www.rd.nl/artikel/953160-ds-simo-ralevic-1940-2021-blijmoedig-in-de-verdrukking

Start typing and press Enter to search