De in 2013 opgerichte Theologische school in Niš wordt sinds dat jaar door de stichting gesteund. Dit gebeurt op twee manieren. Ten eerste verleent de stichting financiele steun en ten tweede worden er gastlessen vanuit Nederland verzorgd. O.a. ds. Simo Ralević en zijn broer ds. Cedo Ralević geven hier les. Stefan, de kleinzoon van ds. Simo Ralević volgt hier ook de colleges.

Lukas 10: 2 – Hij zeide dan tot hen: ‘De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.’

Start typing and press Enter to search