Start nieuw project Stichting BalkanZending: “BTF on Mission”

Achtergrond

In 2013 zijn we als BalkanZending gestart met het ondersteunen van de Theologische school in Nis. Studenten volgen daar een vierjarige opleiding. De Theologische school is altijd een zendingsgerichte opleiding geweest, ze is o.a. actief in zending en gemeentestichting door studenten naar zendingsvelden te sturen om te evangeliseren.

Als de studenten klaar waren met hun studie verdwenen de meeste uit ons zicht. Al enkele jaren leefde de wens binnen de stichting om daar meer zicht op te krijgen. Door de coronajaren is dat even stil komen te liggen.

In het zuiden en midden van Servië is de oosterse orthodoxie erg sterk en invloedrijk. Evangelische of Gereformeerde kerken worden nog steeds als sekten beschouwd. Het zijn ook de minst geëvangeliseerde gebieden. Deze gebieden zijn ons ‘doelgebied’, maar ook die plaatsen waar al evangelisatiewerk gedaan is, maar waar dat opnieuw moet worden opgestart.

Doelstelling

Het doel van het project en het bijbehorende programma is om daar nieuwe kerken/gemeenten te stichten. We willen het zendings- en gemeentestichtingsprogramma op twee plaatsen voortzetten en vanaf 2023 ook in de stad Leskovac beginnen. We willen deze drie zendingsposten helpen uitgroeien tot een kerkelijke gemeenschap met constante evangelisatie, prediking en gemeentestichting. Deze gemeenten zullen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Union of Baptist Churches in Servië.

Ondersteuning

Het zuiden van Servië is in tegenstelling tot het noorden armmoedig. Daarom ondersteunen we financieel de volgende personen:

  • Goran Kurtic – Predikant; verantwoordelijk voor het werk in Bela Palanka en Sainovac
  • Neven Mirkovic – Predikant; verantwoordelijk voor het werk in Leskovac.
  • Lazar Maksimovic – Missionaris; assisteren bij het werk in Bela Palanka en Sainovac.

De jaarlijkse kosten van dit project bedragen € 13.000,-.

We zijn als stichting BalkanZending ervan overtuigd dat goed Bijbels onderwijs op de Theologische School van fundamenteel belang is voor het verspreiden van het Evangelie in Servië. Daarom is het belangrijk dat wij predikanten uit Nederland blijven sturen om hen daarin te onderwijzen. Ook specifieke thema’s, zoals kinderevangelisatie (onlangs gegeven door dhr. J. van Doleweerd) kunnen daarbij helpen. We hopen en leggen het in Gods hand dat oud studenten zoals Jakov Jorgacevic (in Belgrado), Stefan Ralevic (in Backa Palanka) en Goran Kurtic datzelfde onderwijs mogen doorgeven op de plaatsen waar de Heere hen gesteld heeft.

Naast bovenstaande is het gebed onmisbaar voor het werk wat in alle eenvoudigheid en afhankelijkheid mag worden gedaan in Servië. Wij mensen willen graag resultaten zien op ons werk. Maar laten we ten diepste beseffen dat het Gods werk is. Hij geeft de vrucht en de wasdom op Zijn tijd en wijze.

 

Toelichting afbeeldingen:

  1. Kerkzaal in Bela Palanka (Emanuel Ralevic, Roelof Talen, Cedo Ralevic, gast uit Rusland en Goran Kurtic)
  2. Kerkzaal in Bela Palanka (Goran Kurtic, gast uit Rusland en Jacco Mulder)
  3. Kerkzaal in Sainovac
  4. Op te knappen kerk in Bela Palanka

Start typing and press Enter to search