Als 50 procent (van 15.000 euro) van het bedrag binnen is, kunnen we overgaan tot het drukken van de Bijbels. Er is een sterke behoefte aan Bijbels bij de plaatselijke kerken in Servië, de plaatselijke predikanten zullen zorg dragen voor de verspreiding van de Bijbels. Ook zullen de Bijbels gebruikt worden door de studenten van de theologische school.

De huidige stand is 9.049,00 euro!