Bestellen

  • Prijs: € 10.00 Aantal:
  • Prijs: € 4.00 Aantal:
  • Prijs: € 10.00 Aantal:
    Dit boek bevat 16 historische verhalen voor jong en oud die zich kortere of langere tijd geleden hebben afgespeeld. Het gaat hierbij niet om mensen, maar om Gods bijzondere werk in hen geschonken uit enkel genade. Diepe beproevingswegen waarin de Heere Zijn kinderen leidt worden er verhaald, maar ook Godverheerlijkende uitkomsten, zelfs bij het naderen van de dood.
  • Prijs: € 2.50 Aantal:
  • Prijs: € 3.00 Aantal:
  • Prijs: € 5.00 Aantal:
  • € 6.50
  • € 0.00