Donderdagmiddag 28 december 2017 hebben we in de Pieter Zandt in Staphorst de jaarlijkse kindermiddag gehouden. Bijna 280 kinderen hebben deze middag bezocht.

De opening werd gedaan door oud-bestuurslid dhr. D. Mulder over Genesis 1 dat de mens ‘zeer goed’ geschapen is. Vervolgens vertelde bestuurslid Koppelman het verhaal over Harald, de harpspeler. Na de pauze zijn er tot kwart voor vier verschillende spelletjes gedaan,  onder andere touwtrekken en cadeau uitpakken voor de oudere groepen. En voor de jongere groepen, onder andere voorlezen en kleuren. (zie ook de foto’s)

Rond kwart voor vier kwamen er verschillende ouders om te luisteren naar het zingen van verschillende psalmen en het Lutherlied, onder begeleiding van de muziekgroep. Waarna de middag afgesloten werd.

We mogen opnieuw terug zien op een goede en geslaagde middag! Onze bijzondere dank gaat uit naar de organisatoren en alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het welslagen van deze middag!

Zie ook hier voor een impressie van deze middag!