Balkanzending

De stichting Balkanzending vindt haar grondslag in de Bijbeltekst 1 Johannes 3: 17. De stichting is opgericht om directe hulp te bieden aan de predikant Simo Ralević. Ds. Ralević verspreidt al sinds 1969 Bijbels en geestelijke lectuur over de gehele Balkan en daarbuiten.

Daarnaast ondersteunt het ook de in 2013 opgerichte Theologische school (BTS – zie activiteiten).

BTS

De in 2013 opgerichte Theologische school in Niš wordt sinds dat jaar door de stichting gesteund. Dit gebeurt op twee manieren. Ten eerste verleent de stichting financiele steun en ten tweede worden er gastlessen vanuit Nederland verzorgd. O.a. ds. Simo Ralević en zijn broer ds. Cedo Ralević geven hier les. Stefan, de kleinzoon van ds. Simo Ralević volgt hier ook de colleges.

Lukas 10: 2 – Hij zeide dan tot hen: ‘De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.’

Voorlichting

Wilt u uw kerk, school of vereniging laten kennismaken met het werk van de Balkanzending?

Door middel van onze voorlichting krijgt u een indruk van het leven en werk van ds. S. Ralevic. Nodig ons eens uit, we brengen graag het werk in beeld.

 

Voor meer informatie klik hieronder!

Missie & visie Balkan Zending

Het verspreiden van Bijbels en geestelijke lectuur over de gehele Balkan en daarbuiten.

Daarnaast ondersteunen we de theologische school (BTS) aldaar.

1 Johannes 3: 17:  ‘Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?’